Početna Vijesti Novosti Odakle ti toliko bogatstvo, kad si imenovan za namjesnika nisi imao ni...

Odakle ti toliko bogatstvo, kad si imenovan za namjesnika nisi imao ni obuće kako treba

Drugi pravedni halifa, Omer ibn Hattab, radijallahu anhu, provjeravao je bogatstvo svojih namjesnika po pokrajinama i drugih službenika i činovnika. Pa ako je smatrao da je njihovo bogatstvo proisteklo iz iskorištavanja utjecaja i položaja, naređivao je da se to odmah oduzme i pohrani u državnu blagajnu (Bejtul-mal).

Zaplijenio bi ono što su vlastodršci zarađivali na poslovima kojima se nisu smjeli baviti, poput trgovine i slično, ili ono što su dobijali kao poklone na osnovu položaja i funkcije koju su obnašali.

Tako mu je saopćeno da je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, nakon što je preuzeo poziciju namjesnika u Bahreinu, postao bogat za vrijeme svog mandata, pa mu je hazreti Omer rekao: ”Kad sam te imenovao za namjesnika nisi imao ni obuće kako treba, a sada dobijam informaciju da si kupio konje za hiljadu i šest stotina dinara.”

Ebu Hurejre mu je rekao: ”Vođo pravovjernih, imamo konje koji se razmnožavaju (pa se povećao njihov broj) i poklone koji stalno pristižu.”

Halifa Omer mu je rekao: ”Dosta ti je da uzmeš onoliko koliko ti može biti za dnevne potrebe, a ostalo dodaj u državnu blagajnu.” I Ebu Hurejre je to bez pogovora i negodovanja učinio.

To je isto uradio je i sa Sa’d ibn Ebi Vekkasom kada je bio namjesnik u Kufi, i sa Amrom ibn Asom, kao namjesnikom Egipta.

Pisao je Amru ibn Asu: ”Obaviještan sam o tvom bogatstvu u robi, posuđu i stoci, koje nisi posjedovao kada si imenovan za namjesnika Egipta.”

Amr ibn As mu je odgovorio: ”Naša zemlja je pogodna za sjetvu i trgovinu, tako da sam jedan dio zarade (od pšenice i trgovine) uzeo za svoje troškove.”

Nakon toga, hazreti Omer mu je napisao: ”Dovoljno mi je ono što sam čuo. Šaljem ti Muhameda ibn Meslemu da podijeli tvoj imetak, pa ga lijepo dočekaj i nahrani, a zatim mu predaj ono što bude tražio od tebe.”

Amr je bez pogovora prihvatio Omerovu naredbu i dozvolio je Muhamedu ibn Meslemi da podijeli njegov imetak kako mu je halifa Omer ibn Hattab zapovijedio.

saff.ba