Početna Senzacija INFO Novosti Ovo je izvještaj za koji Benjamina Karić tvrdi da dokazuje kriminal Abdulaha...

Ovo je izvještaj za koji Benjamina Karić tvrdi da dokazuje kriminal Abdulaha Skake

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić na sjednici Gradskog vijeća govorila je o izvještaju u kojem su, kako tvrdi, utvrđene nezakonitosti i kriminalne radnje prethodne gradske administracije na čelu sa Abdulahom Skakom.

Portal Klix.ba je u posjedu kompletnog izvještaja koji je načinio budžetski inspektor, a koji govori o nezakonitostima u radu Gradske uprave Grada Sarajeva u prošlom mandatu.

“Pred vama je izvještaj koji predstavlja čisti kriminal. Od stotina hiljada KM koje su date iz budžeta KM bez mišljenja pravobranioca, od uvođenja rasvjete u mjestima gdje se nalaze privatne vikendice ljudi koji su na čelu Grada, od nezakonitog zapošljavanja, poklanjanja medicinske opreme… Ko je za to odgovoran? Je li odgovoran državni službenik ili je odgovoran onaj koji se nalazi na čelu grada?”, pitala je gradonačelnica Karić.

Kazala je da je u izvještaju utvrđen kriminal kriminal u Upravi Grada Sarajeva i kirminal u gradskoj administraciji.

“Ako se ikada nešto slično desi tokom ovog mandata, a ja vas uvjeravam da neće, jedini krivac ću biti ja, Benjamina Karić. Neće biti kriv niti jedan državni službenik, jer svaki državni službenik odgovara meni. Sve je prijavljeno Tužilaštvu Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i podnesene su krivične prijave”, dodala je.

Ona je kazala da su greške moguće, ali da ovo nisu bile greške već čisto nezakonje i kriminal.

Šta je pokazao izvještaj?

U izvještaju se navodi i objašnjava nezakonito zapošljavanje na pozicijama savjetnika gradonačelnika Abdulaha Skake. To su Maja Hadžihalilović, Nedim Tvrtković, Erna Čolić i Ensar Eminović, čime je budžet Grada Sarajeva oštećen za desetine hiljada KM.

“Vršene su nezakonite isplate budžetskog novca za plaće, službene telefone, službena putovanja i ostale naknade za savjetnike”, navodi se, između ostalog, u izvještaju. Inspektor je problematizovao i način utvrđivanja osnove za plaću Skakinih savjetnika odnosno koeficijenta platnog razreda te premještanje uposlenika sa jedne pozicije na drugu kako bi zadržali radni odnos, naplaćivanje prekovremenog rada, brojna službena putovanja i dnevnice itd.

Također inspektor je utvrdio i nepravilnosti u vođenju elektronske evidencije prisustva na poslu, pa je tako savjetnica Maja Hadžihalilović prema evidenciji odsustvovala s posla devet dana tokom februara 2021. godine, ali je na drugom spisku svaki dan bila prisutna na poslu. Evidenciju je za februara 2021. godine sačinila i potpisala – Maja Hadžihalilović. Time je registrovana nezakonita isplata plaća.

Inspekcija je konstatovala ono o čemu su mediji već pisali, a to je da su tri državna službenika koja su radila kao savjetnici gradonačelnika Abdulaha Skake na javnom konkursu 29.1.2018. godine prešli u radni odnos u Općini Trnovo, ali dva dana poslije su pismenim Sporazumom između Općine Trnovo i Grada Sarajeva imenovani za savjetnike gradonačelnika kao državni službenici u stalnom radnom odnosu (Erna Čolić, Maja Hadžihalilović i Nedim Tvrtković).

“Nejasno je zašto je otvaran konkurs za prijem u radni odnos tri državna službenika u Općini Trnovo koji su bili uposleni samo dva dana u Općini Trnovo i sti su se vratili u Grad Sarajevo, ali sada kao stalno uposleni državni službenici”, navedeno je u izvještaju.

Dalje se navodi kako je nejasno kako su tri navedena savjetnika gradonačelnika Abdulaha Skake preuzeta iz Općine Trnovo sa pozicija stručnih savjetniak vraćanjem u Gradsku upravu dobili šefovska radna mjesta.

Bivši gradonačelnik Skaka je donio i novi Pravilnik o korištenju mobilnih telekom usluga u Gradskoj upravi Grada Sarajevo čime su i savjetnici mogli koristiti mobilne usluge na račun Gradske uprave. Inspektori su se dotakli i sumnjivog projekta “Javna rasvjeta u naselju Rajski Do”.

“U izvještaju o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2017. godinu, koji je objavljen na web stranici Grada Sarajeva, nema mišljenja na akt kojim su realizovana sredstva iako Pravobranilaštvo daje mišljenje na sve akte kojima se realizuju sredstva iz Budžeta Grada Sarajeva preko 10.000 KM”, navodi se.

U izvještaju o izvršenju budžeta, dodana je stavka za 2017. godinu o potrošenih 15.000 KM za javnu rasvjetu u naselju Rajski do. Konstatovano je da je načelnik Općine Trnovo (RS) Dragomir Gagović 20.11.2017. godine Gradu Sarajevu dostavio molbu za pomoć koja se odnosi na sufinansiranje Projekta obnove javne rasvjete na području Općine Trnovo, Republika Srpska.

“Grad Sarajevo kojeg zastupa gradonačelnik Abdulah Skaka i općina Trnovo koju zastupa načelnik Dragomir Gagović 27.12.2017. godine su sklopili Ugovor o finansiranju projekta postavljanja javne rasvjete u povratničkoj populaciji u Općini Trnovo. Vrijednost projekta je 15.000 KM. U budžetu Grada Sarajeva za 2017. godinu nisu bila planirana sredstva za ovaj projekat”, navodi se.

U medijima je u to vrijeme otkriven detalj da gradonačelnik Abdulah Skaka u ovom mjestu ima vikendicu.

U izvještaju je problematizovan i projekat “Dopremanje bolida formule E pokaznog vozila” za što je potrošeno 53.760,53 KM. Konstatovano je da za sve ugovore iz oblasti međunarodne saradnje gradonačelnik mora pribaviti saglasnost Gradskog vijeća što u ovom konkretnom slučaju nije nikada urađeno.

Tu je i projekat “Snježana i sedam patuljaka” gdje je konstatovano da 20.000 KM koje su utrošene nisu bile planirane u 2018. godini, ali je gradonačelnik Skaka odobrio isplati tih novčanih sredstava firmi Republika d.o.o. Sarajevo.

Izvještaj se dotakao i finansijske pomoći asocijaciji BIMA, projekta “Edukacija mladih o značaju Dana državnosti BiH”, projekta “Postavljanje jarboa i zastave na brdu Fortica iznad Mostara” i dr. Kompletan izvještaj možete pronaći u fotogaleriji.

Klix.ba