Početna Vijesti Poništeno akademsko zvanje magistra Sebiji Izetbegović

Poništeno akademsko zvanje magistra Sebiji Izetbegović

02.10.2022., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Bakir Izetbegovic zajedno sa suprugom Sebijom glasao je na Opcim izborima. Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, ali se može pokrenuti postupak pred sudom u Sarajevu u roku od 30 dana

Senat Univerziteta u Sarajevu održao je danas vanrednu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda – razmatranje analize komisije na osnovu prikupljene dokumentacije provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu i Medicinskom fakultetu profesorice Sebije Izetbegović.

Kako je kazao Rifat Škrijelj, Senat UNSA je razmatrajući analizu komisije vezano za provjeru i vjerodostojnosti postplomskog studija Sebije Izetbegović na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na današnjoj sjednici donio odluku da se zadužuje reketor UNSA da donese rješenje kojim se poništava upis u matičnu knjigu magistranata iz 1998. godine na ime Izetbegović Sebija, a koja je radila magistarski rad na temu temi Ishrane trudnica na incidenciju malformacije malorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu i time stekla stepen magistar nauke.

“Iz razloga što imenovana nije ispunila sve obaveze na postiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome magistra, odnosno nije ispunila propisane uslove za sticanje odgovarajućeg stručnog naživa magisitra nauka”, kazao je Škrijelj.

Kako je rečeno, zadužuje se stručna služba UNSA da u Službenim novinama KS oglasi ništavnim predmetni upis.

 fokus.ba