Početna Izdvajamo Poliklinika “Oko” posjeduje tri oftalmološke ordinacije: Pacijentima je na raspolaganju najsavremenija dijagnostička...

Poliklinika “Oko” posjeduje tri oftalmološke ordinacije: Pacijentima je na raspolaganju najsavremenija dijagnostička oprema

Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika “Oko” – Dr Karčić počela je sa radom u julu 2011.godine, a osnovali su je prim. dr Suvad Karčić i mr. sc. dr Huda Hajjir Karčić, a direktor ustanove je dr Enesa Begović.

Osoblje Poliklinike trenutno čini devet uposlenika (specijalisti oftalmolozi, srednje medicinsko, tehničko i administrativno osoblje).

Vizija osnivača je da omogući najsavremeniji tretman oboljenja i povreda oka, kako pacijenti iz naše, i nama bliskih regija ne bi dugo čekali na pregled i liječenje, te se izlagali povećanim troškovima liječenja u inostranstvu.

Vođeni tom vizijom, još prije petnaest godina osnovali su Privatnu oftalmološku ordinacija Prim. Dr Suvad Karčić u Zagrebačkoj ulici u Sarajevu.

Sve veći zahtjevi za uslugama koje su pružane, kao i veliki priliv pacijenata, ne samo iz Kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine, već i iz cijelog regiona zahtjevali su proširenje djelatnosti i  kapaciteta. To je razlog osnivanja Privatne zdravstvene ustanove Poliklinika “Oko” Dr. Karčić koja počinje sa radom jula 2011.godine na novoj adresi u Bihaćkoj ulici.

U prostoru od oko 600m2 u namjenski građenom ugodnom ambijentu sada djeluju tri oftalmološke ordinacije. Pacijentima je na raspolaganju najsavremenija dijagnostička oprema. Operaciona sala raspolaže najsavremenijom opremom koja se koristi u najsloženijim oftalmološkim operacijama, kao što su vitrektomija, operacije katarakte, glaukoma, strabizma, operacija na kapcima i očnim adneksima te operativni zahvati na suznim kanalima i operacije suzne kesice , kao i drugi zahvati radi kojih su pacijenti uglavom odlazili na liječenje u inostranstvo. Operacije se izvode po principima dnevne hirurgije.

Poliklinika je opremljena savremenim dijagnostičkim i terapijskim aparatima, a u saradnji sa jednom od vodećih oftalmoloških kompanija u svijetu, firmom ALCON, postigli su dogovor o permanentnom  osavremenjavanju naše opreme. Preko predstavnika u našoj državi, Poliklinika sarađuje i sa drugim oftalmološkim i farmaceutskim kompanijama kao što su Bauch & Lomb, AMO, Octalfarma,  Novartis, Dietfarm, Unimed i drugi.

Posebna pažnja u Poliklinici se posvećuje edukaciji osoblja. Naši doktori su vrhunski trenirani u oblasti oftalmologije ali i u oblasti menadžmenta.  Srednje medicinsko osoblje i ostali uposlenici su uvijek na usluzi pacijentima. Njihova uloga u procesu rada je izuzetno značajna.

Od važnosti je i briga o sigurnosti kako pacijenata tako i uposlenika. U postupku je dobijanja akreditacije  koju dodjeljuje AKAZ (Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine).

Tim specijalista oftalmologa vodeći je u regiji u dijagnostici, te hirurškom i medikamentoznom tretmanu oftalmoloških oboljenja, a u saradnji sa drugim ustanovama u gradu Poliklinika će obezbijediti i savremene konzilijarne preglede i tretman od strane specijalista drugih specijalnosti, što je od značaja za pacijente kojima je potreban konzilijarni pristup u dijagnostici i tretmanu.

U planu je i proširenje djelatnosti Poliklinike te će ubrzo početi sa radom i internistička ordinacija sa priručnom laboratorijom.

“Želja nam je da u bliskoj budućnosti omogućimo i pružanje usluga pacijentima sa uputnicama iz domova zdravlja i drugih javnih ustanova u Bosni i Hercegovini”, poručuju iz Poliklinike “Oko”.

Sve informacije o ovoj poliklinici možete dobiti na njihov kontatk telefon 033 715777 ili u Poliklinici Oko, u ulici Bihaćka bb (kod Doma zdravlja Omer Maslić).

.. .