Početna Senzacija INFO Novosti Islamske teme: Deset pravila kako se nositi sa životnim nedaćama i iskušenjima

Islamske teme: Deset pravila kako se nositi sa životnim nedaćama i iskušenjima

Ne postoji čovjek koji je sačuvan od nedaća, nesreće, tuge, brige i raznih iskušenja u dunjalučkom životu. U ovom tekstu nudimo deset pravila kako se nositi sa životnim nedaćama i iskušenjima, a koja nam, ako ih primijenimo u našem životu, mogu itekako koristiti.

Nisi sâm

Pred zakonitostima ovoga svijeta isti su i vjernik i nevjernik. Život na Zemlji nije jednoličan i jednostran, on je u znaku dobra kojem se suprotstavlja zlo, u znaku istine kojoj se suprotstavlja zabluda, i čovjekov život je sav u znaku truda i napora, kao što dolazi u ajetu: ”Mi čovjeka stvaramo da se trudi.” (El-Beled, 4.) Zato ne tuguj, jer brige ovoga svijeta ne nosiš sâm.

Sve ima svoju mudrost

Allah, dž.š., nije ništa stvorio niti odredio a da se u tome ne krije veličanstvena mudrost koju neki ljudi otkriju, a mnogima ostane skrivena. Mnogo je nedaća u životu koje su zapravo pravi dar i poklon i u kojima se krije veliko dobro za čovjeka. Koliko je onih koji su skrenuli sa pravog puta, pa ih je Allah iskušao određenom nedaćom koja je bila uzrok njihovog pokajanja i vraćanja u okrilje Allahove milosti. Koliko je nesreća koje su zadesile čovjeka, a koje su ga zapravo spasile od mnogo većih nesreća i iskušenja. No, većina ljudi to ne zna.

Ne veži srce ni za koga osim za Allaha

Budi siguran da jedino Allah daje korist i da jedino On otklanja štetu, a da su sve drugo samo uzroci koje Allah pokreće sa mudrošću. Allahova milost je pretekla Njegovu srdžbu, Allahova milost je veća od milosti naših majki prema nama, veća čak i od naše milosti prema samima sebi. Sve je to razlog da svoje srce vežeš isključivo za Allaha, da ispravno razumiješ i koristiš uzroke i zakonitosti koje je Allah stvorio i uspostavio, te da Mu skrušeno upućuješ dove.

Poslije teškoće dolazi olakšanje

Ne zaboravi da je olakšanje poslije tjeskobe i nedaće zakonitost koja se ne mijenja. Vjernik u to ne smije sumnjati kao što ne sumnja da poslije noći dolazi dan. Ne postoji život koji je sav u znaku iskušenja i nedaća, a da te nedaće ne prati olakšanje koje jednostavno mora doći, svejedno radilo se o osjetilnom (vidljivom), ili apstraktnom (duhovnom) olakšanju.

Tjeskoba me bila obuzela, ali kada je posljednja njena karika pukla došlo je olakšanje, a mislio sam da olakšanje nikada neće doći i da izlaz nikad neću ugledati.

Allahov izbor je bolji za tebe od tvog vlastitog izbora

Neka ti je uvijek na umu da je Allahov izbor bolji za tebe od tvog vlastitog izbora. Uvijek to imaj pred očima, jer će to za posljedicu imati još jedan ibadet, a to je zadovoljstvo sa Allahom i Njegovom odredbom, a to je, zaista, veličanstven ibadet i onaj kome bude uskraćeno zadovoljstvo sa Allahom, uskraćeno mu je svako dobro. Rekao je El-E’ameš: ”Bili smo kod Alkame kada je pred njim proučen ajet: ”On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti.” (Et-Tegabun, 11.), pa je upitan o značenju ovog ajeta. Odgovorio je: ”To je čovjek kojeg je snašla nedaća, pa je bio svjestan da je to od Allaha i bio je zadovoljan sa Allahovom odredbom.”

Žestina i težina nevolje je znak da je olakšanje blizu

Što je intenzitet iskušenja i nevolje veći, olakšanje i izbavljenje je sve bliže i to je Allahov zakon u životu na šta aludiraju i Poslanikove, s.a.v.s., riječi: ”Pobjeda je sa strpljivošću, izbavljenje je sa nedaćom i olakšanje je sa teškoćom.” (Ahmed)

I ne razmišljaj o načinu i kakvoći olakšanja, jer kada Allah hoće da se nešto desi onda olakša njegove uzroke koji često puta znaju biti takvi da čovjeku nikada ne bi na um pali. Da li je Musa, a.s., znao na koji način će biti spašen kada mu je Allah objavio da će ga spasiti dok je stajao ispred nabujalih morskih valova sa svojim sljedbnicima, a faraonova vojska im bila za petama?! I da li je Jusuf, a.s., znao da će izaći iz zatvora na osnovu sna koji je sanjao vladar Egipta?

Budi pozitivan i optimističan

Tvoji neprijatelji žele uništiti tvoj život, pa se ne predaji. Budi uvijek pozitivan i optimističan i neka te jačina iskušenja i nevolje ne odvrati od vlastite izgradnje i pozitivnog razmišljanja. Zapamti da pozitivno razmišljanje i dobre ideje donose dobre plodove, a negativno razmišljanje i loše ideje donose loše plodove.

Ne budi na teretu drugima

U općim nedaćama i krizama, uglavnom je puno onih kojima je potrebna pomoć i koji traže pomoć. Ti nemoj biti od njih, već se trudi da budeš od onih koji pružaju pomoć. Budi ”gornja ruka”, pa makar sa lijepom riječju, jer gornja ruka je bolja od donje ruke. Ako primijetiš nemar i nedostatke kod ljudi, potrudi se da im nađeš izgovor i izbjegavaj sukob sa onima koji su ti makar jednom u životu dobro učinili.

Neka ti nevolja bude odskočna daska za iskorak naprijed

Plakanje nad onim što ti se dogodilo neće ti donijeti nikakvo dobro ni korist. Stoga, neka ti nevolja bude odskočna daska za novi, bolji početak. Uči iz iskušenja i nevolja, nauči nove vještine i mnogo čitaj. Ne zaboravi da je prva naredba sa nebesa bila: ”Uči (čitaj)!”

Ako se odulji iskušenje

Ako se nedaća i iskušenje odulje, a zatim doživiš olakšanje, znaj da je to radosna vijest i dobro za tebe na ovome svijetu. A ako se iskušenje odulji i smrt te zatekne u tom iskušenju, budi sretan što ćeš se sresti sa Allahom kao neko ko je bio na istini i ko je bio strpljiv na iskušenjima, i sjeti se Allahovog obećanja: ”A ti obradoj strpljive!” Blago onima koji sretnu Allaha na Sudnjem danu, a bili su ustrajni na istini i strpljivi na životnim iskušenjima.

saff.ba

3 KOMENTARI

Upiši komentar

Upišite komentar
Molimo da upišete vaše ime