Početna Zanimljivosti Islamske teme: Ko se pokorava svojoj strasti, bit će ponižen i osramoćen

Islamske teme: Ko se pokorava svojoj strasti, bit će ponižen i osramoćen

Imam Ibnul-Dževzi, rekao je: ”Ko se izloži zabranjenom užitku, i koga gledanje u haram odvrati od razmišljanja o posljedicama i kazni, i ko čuje glas razuma koji ga doziva i govori mu: ‘Teško tebi, ne čini to! Ako to učiniš prestat ćeš se uzdizati, a počet ćeš padati i bit će ti rečeno: -Ostani sa onim što si izabrao’, i koga strast okupira i nadvlada te ne bude obraćao pažnju na ono na šta je upozoren, on će sve više padati i propadati. I njegov primjer je, u pogledu lošeg izbora, kao primjer psa koji je jedanput rekao lavu: ‘O care životinja! Želim da mi promijeniš ime, jer je ime pas, usitinu, ružno.’ Lav mu je rekao: ‘Ti si izdajnik i tebi priliči samo takvo ime.’ Pas mu je rekao: ‘Ako mi ne vjeruješ, iskušaj me!’ Lav se složio, dao mu je komad mesa i rekao mu: ‘Sačuvaj mi ovaj komad mesa do jutra, pa ako to učiniš ja ću ti promijeniti ime.’ Pas je uzeo komad mesa i otišao. Nakon nekog vremena pas je osjetio glad i počeo je gledati u komad mesa. Kada ga je pohlepa i želja za komadom mesa nadvladala, rekao je sebi: ‘Šta ima loše u mom imenu. Pas je sasvim lijepo ime’, i pojeo je komad mesa.

Takva je situacija sa onim ko ima niske težnje, ko je zadovoljan sa najnižim i najprezrenijim stepenom, ko daje prednost trenutačnoj i prolaznoj strasti nad vrlinama i istinskim vrijednostima. Stoga se čuvajte plamena strasti i gledajte kako ćete ga ugasiti. Držite se dalje od uzroka smutnje, jer, teško da se čovjek spasi ako se približi plamenu smutnje i iskušenja. (Ibnul-Dževzi, Sajdul-hatir, str. 189.)

saff.ba

14 KOMENTARI

Upiši komentar

Upišite komentar
Molimo da upišete vaše ime