Početna Zanimljivosti Šejh Edebali – duhovni utemeljitelj Osmanskog carstva

Šejh Edebali – duhovni utemeljitelj Osmanskog carstva

Šejh Edebali jedan je od najpoznatijih i najvećih islamskih učenjaka svoga vremena. Bio je poznat po svojoj pobožnosti i asketizmu, smatra se duhovnim ocem i utemeljiteljem Osmanskog carstva.

Šejh Edebali rođen je 1206. godine, u selu Mukur, koje pripada pokrajini Kiršehir u centralnom dijelu Turske. Postao je vrsni šerijatski pravnik, a islamsko znanje stjecao je u Damasku pred najpoznatijim islamskim pravnicima i učenjacima poput Sadrudina Sulejmana i Džemaludina el-Husajrija.

Nakon povratka iz Damaska posvetio se podučavanju i tumačenju hadisa, i bio je jedan od najpoznatijih vjerskih učenjaka u to vrijeme.

Šejh Edebali bio je blizak Ertugrulu, vođi plemena Kayi i Osmanovom ocu, i njih dvojica su često vodili razgovore o islamu i stanju muslimana u Anadoliji.

Ertugrul je svog sina Osmana povjerio šejhu Edebaliju, koji je bio potomak plemena Benu Temim, kako bi ga podučavao i vodio kroz život i duhovno ga odgajao.

Prije smrti Ertugrul Gazi ostavio je oporuku svome sinu Osmanu u kojoj ga podstiče na poštivanje i uvažavanje Allahovih evlija iz reda islamskih učenjaka, a posebno njegovog šejha Edebalija. Postoji i danas dio te oporuke koji se nalazi na ploči na Ertugrulovoj grobnici u gradu Sogut u Turskoj, a glasi otprilike ovako: ”Sine moj! Mene možeš povrijediti, ali šejha Edebalija ne smiješ. On je svjetlo našeg plemena, njegova vaga (pravda) ne griješi ni koliko jedan dirhem. Meni se usprotivi, ali njemu nemoj, jer ako se meni usprotiviš rastužit ćeš me i povrijediti. Ali ako se njemu usprotiviš, moje oči te neće gledati, a ako te pogledaju neće te vidjeti. Ove moje riječi nisu zbog šejha, nego zbog tebe. Shvati ove moje riječi kao oporuku tebi.”

Osman je neprestano odlazio kod šejha Edebalija i slušao njegova predavanja i savjete. Njihovi međusobni susreti su se ponavljali sve dok nisu postali najbolji prijatelji.

Spominje se da je jedne noći Osman u snu vidio kao da se mjesec podiže iz grudi šejha Edebalija sve dok nije postao pun, a onda se spustio i ušao u Osmanove grudi. Zatim je iz njegovih grudi odjednom izniklo krošnjato stablo čija je sjenka prekrila cijeli svijet. Iz jednog dijela stabla iznikli su listovi poput sablji koje je vjetar okretao prema Carigradu.

Kada je Osman ispričao svoj san šejhu Edebaliju, on mu je rekao: ”Ti si Ertugrulov sin, oženit ćeš moju kćerku Malhun Hatun i sa njom ćeš izroditi sultane. Oni će, ako Bog da, biti najmoćniji sultani i Allah će dati da jedan od tvojih potomaka osvoji Carigrad (Konstantinopolis).”

I Osman je zbilja oženio Malhun Hatun, kćerku šejha Edebalija, a šejh Edebali je postao njegov savjetnik i učitelj, koji je svjedočio uspostavljanju jednog od najvećih islamskih carstava.

Šejh Edebali umro je 1326. godine, u dobi od 120 godina. Njegov zet i njegov učenik Osman I sagradio mu je grobnicu koja i danas postoji u pokrajini Bilecik.

(Izvori: Behidž Osman, Munir Ba’lebek i Šefik Džuha, El-Musavver fit-tarih, Darul-‘ilm lil-melajin, Bejrut, 1999., str. 116.; Mustafa Armaḡan, Et-Tarihu es-sirri lil-imberaturijje el-‘Usmanijje – dževanib gajru ma’rufe min hajati salatini Beni ‘Usman, Liban, 2014., str. 15.)

saff.ba

2 KOMENTARI

Upiši komentar

Upišite komentar
Molimo da upišete vaše ime